Заповед държавен план-прием 2023/2024г.

ЗАПОВЕД ДЪРЖАВЕН ПЛАН МОН -ПРИЕМ- 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА

 Допълнителни свободни места

За учебната 2023/2024 година Спортно училище обявява нов прием за 5 и 8 клас по спортовете:

баскетбол, борба класически и свободен стил, джудо, конен спорт, плуване, лека атлетика,

скокове на батут, спортна гимнастика,  футбол и художествена гимнастика.

Попълнения на свободни места във всички класове.

 pdf ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИЕМНИ ИЗПИТИ - I и II тур

I тур

Подаване на документи: от 20 май до 20 юни 2023г. в канцеларията на училището

Необходими документи

Заявление за кандидатстване
2. Копие на ученическа книжка,/ друг документ, удостоверяващ, че детето е ученик в съответния клас през учебната година/.
3. Медицинско свидетелство със заключение издадено от личния лекар.
4. Застрахователна полица “ ЗЛОПОЛУКА “ за дните на изпита по вида спорт

 График за провеждане на изпитите- I тур

ПРИЕМНИ ИЗПИТИ:

26 юни- от 8:30 часа  в училището за всички спортове

27 юни- от 8:30 часа по спортните бази

Записване на приетите ученици-  до 5 юли 2023г.

Необходими документи за записване:

1. Удостоверение за завършен начален етап на основното образование

2. Свидетелство за основно образование

3. Акт за раждане

II тур

Подаване на документи: от 1 до 6 август 2022г.

График за провеждане на изпитите II тур

ПРИЕМНИ ИЗПИТИ:

II тур-  10 и 11 август 2022г.

Място на провеждане: Спортно училище от 8:30 часа.

Записване на приетите ученици - до 23 август 2022г.

Изпитите включват тестове за физическа дееспособност: баскетбол, борбаджудо, конен спорт, лека атлетика, плуване, скокове на батут, спортна гимнастика, футбол, художествена гимнастика.


Кандидатите да носят спортни екипи.


Заявление за записване на ученици до 14 години

Заявление за записване на ученици над 14 ученици