На 26 и 27 юни се провеждат приемните изпити по спортове за новата учебна година. Те започнаха с измерване на височина и тегло, след което кандидатите се отправиха по спортните зали, където показаха уменията си.