Днес Спортно училище отличи с грамоти 11 пълни отличници за учебната 2021/2022 г. и с благодарствени адреси към родителите още 40 ученици с успех над Отличен (5,50).
На тържеството бяха връчени две почетни отличия – „Ученик на годината “ и „Клас на годината“.
За ученик на годината педагогическият колектив единодушно се спря на Йоана Попова – 10 б клас, председател на Училищния съвет, активно участва в Младежки общински съвет и инициативите на кмета и омбудсмана на Община Стара Загора. Младата активистка получи награда „Златна писалка“ и благодарствен адрес.
Отличието „Клас на годината“ бе връчено на 10 б клас, чиито представители участваха активно в училищния живот и се включиха в разработване на проекти по различните учебни предмети.
Учениците доказаха, че са добри и в учението, и в изявите на Международни и Държавни първенства.