Днес, 01.09 се проведе откриване на учебната година в Спортно училище "Т. Каблешков". Гости на тържеството бяха Иванка Сотирова, зам.-кмет образование, здравеопазване и социални дейности общ. Стара Загора, Красимира Чахова - зам.-кмет общинска собственост, стопанска политика и спортни дейности, Иванка Петкова - старши експерт - професионално образование РУО, Петко Крумов - началник отдел "Спортни дейности" община Стара Загора, Галя Петкова - директор на ОУ "Кольо Ганчев", Веселина Янева - родител на ученик от Спортно училище. На тържественото откриване присъстваха още Тихомир Трифонов – председател на ПК по спорт и младежки дейности на Общински съвет Стара Загора, негови колеги от местния парламент.

Акцента беше поставен на завоюваните медали - 62 медала от Държавни първенства, 18 медала от Държавни турнири и 30 медала от Международни турнири. Освен на спортните постижения се акцентира и на 11те пълни отличници в СУ, работата на Училищния ученически съвет, номинациите за клас и учител на годината. Приветствия поднесоха госпожа Сотирова, госпожа Чахова, госпожа Янева и господин Неделчев, Директор на Спортно училище. Честта да вдигне националния флаг се падна на Даяна Стойчева - вицеевропейска шампионка за момичета борба свободен стил, а орисници за успешен старт на учебната 2022/23г бяха Иван Стоянав - бронзов медалист от Европейско първенство борба свободен стил и Йоана Попова - отличник и председател на Ученическия съвет.