doc Училищен учебен план за Vа клас

doc Училищен учебен план за VI а клас

doc Училищен учебен план за VІІа клас

doc Училищен учебен план за VІІІа клас, професия "Помощник-треньор", специалност "Спорт"

doc Училищен учебен план за VІІІб клас, професия "Помощник-треньор", специалност "Спорт"

doc Училищен учебен план за IXa клас, професия "Помощник-треньор", специалност "Спорт"

docУчилищен учебен план за ІХб клас, професия "Помощник-треньор", специалност "Спорт"

doc Училищен учебен план за Хa клас, професия "Помощник-треньор", специалност "Спорт"

docУчилищен учебен план за Хб клас, професия "Помощник-треньор", специалност "Спорт"

docУчилищен учебен план за Хв клас, професия "Помощник-треньор", специалност "Спорт"

doc Училищен учебен план за ХI a клас, професия "Помощник-треньор", специалност "Спорт"

doc Училищен учебен план за ХII клас, професия "Помощник-треньор", специалност "Спорт"