МИНИСТЕРСТВО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА
Наредба № 2 за приемане на ученици в спортните училища

/oт сайта изберете опция ДОКУМЕНТИ / НАРЕДБИ/

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И СПОРТА

FACEBOOK -  ГРУПА НА СПОРТНО УЧИЛИЩЕ

FACEBOOK -  СТРАНИЦА  НА СПОРТНО УЧИЛИЩЕ

Уроци и презентации

Химия
Математика
Информатика и информационни технологии
Електронен учебен курс по компютърни мрежи       
Биология и ЗО
Физика и астрономия
Човекът и природата
История и цивилизация

МОН Електронно учебно съдържание по класове и предмети
Национален образователен портал

Допълнителни източници

http://ucha.se/ - Уча.се - бързо, лесно, интересно.
Видеоуроци, представени в достъпен вид с много илюстрации, тестове и упражнения за 6 до 11 класове.
http://kaksepishe.com/
http://bulgarskiezik.start.bg/
Български портал на знанието  
http://uroci.net/
 http://www.myschoolbel.info/Books.html - сайт за Български език и литература
http://bg.wikipedia.org/wiki
http://www.itencyclopedia.info/it.html - ИТ енциклопедия
http://www.it.start.bg/ - ИТ информация
 http://www.historybg.com - информация по история
 http://www.socialninauki.com - информация по история, география и психология


КНИГИ

http://www.slovo.bg/
http://www.reader.bg/e-books.html