pdfГрафик за провеждане на първа поправителна сесия  -за ученици на самостоятелна форма на обучение