График първа редовна поправителна сесия за ученици, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение през учебната 2020/2021г.

График за провеждане на изпити на ученици в самостоятелна форма – общи положения.

График на изпитите за оформяне на срочна оценка за втори учебен срок 2020/2021 уч. година:

22.06- БЕЛ- за 10кл.

23.06- Математика- за 10 кл.

24.06- Английски език- 7 и 10 клас

25.06- Руски език- 10 кл.

28.06- История и цивилизации- 7 и 10 кл.

29.06- Биология и ЗО- 7 и 10 клас.