Ученически съвет

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

Председател: Севдалин Ангелов – 11 а кл.
Членове:
1. Ася Иванова - 12б кл.

2. Виктория Дамянова - 12б кл.

3. Радостина Дончева - 12б кл.

4. Мартин Велев - 12б кл.

5. Доминик Георгиева- 11а кл.

6. Димитър Христов - 11а кл.

7. Селиме Сали- 10б кл.

8. Йоан-Марко Илиев - 10б кл.

9. Изабела Пенева - 9а кл.

10. Деница Стефанова - 9а кл.

11. Цветелин Тодоров- 8а кл.

12. Александра Димитрова - 8а кл.

13. Никол нунева - 7а кл.
    

Ученическият съвет участва в организирането на училищни мероприятия:
       - Ден на ученическото самоуправление;
       - Десетте най-добри спортисти на училището;
       - Ден на земята
       - Патронен празник и др.

Провежда периодични сбирки, на които се разглеждат различни въпроси, възникнали в учебно-тренировъчния процес.
Участва в заседания на Педагогическия съвет.

Нагоре