ДИРЕКТОР

ДИМО НЕДЕЛЧЕВ

 

ЗАМ.ДИРЕКТОР СПОРТНА ДЕЙНОСТ

СВЕТЛА МАКЕДОНСКА

УЧИТЕЛИ по общообразователни предмети:

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ЗВЕЗДОМИР НЕЙКОВ

Позиция: старши учител

Завършил: ПУ- Пловдив

Специалности: Български език и литература

ЗОРНИЦА БАРЪМОВА

Позиция: старши учител

Завършил: ПУИ- Смолян, БСвУ

Специалности: Български език и литература, Английски език, Изобразително изкуство

           

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

            ПЕНКА ПОПОВА

Позиция: старши учител

Завършил: ПУ- Пловдив

Специалности: Английски език

ФРЕНСКИ ЕЗИК И ТЕХНОЛОГИИ

            ИВАН ВЪЛЧЕВ

Позиция: старши учител

Завършил: ПУ- Пловдив

Специалности: Френски език, трудово обучение

МАТЕМАТИКА

            НЕЛИ СТАЛЕВА

Позиция: старши учител

Завършил: ПУ- Пловдив

Специалности: Математика и информатика

            СОНЯ КАПСЪЗОВА

Позиция: старши учител

Завършил: ПУ- Пловдив

Специалности: Математика, информатика и информационни технологии

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

            КРАСИМИРА ТАНЕВА

            СОНЯ КАПСЪЗОВА

            МИЛЕНА СТЕФАНОВА

            НЕЛИ СТАЛЕВА

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

            ТАНЯ ТОДОРОВА

Позиция: старши учител

Завършил: ВТУ- В.Търново

Специалности: История

БИОЛОГИЯ И ЗО

            МАРИАНА ПЕТКОВА

Позиция: старши учител

Завършил: ШУ- Шумен

Специалности: Биология и химия

ХИМИЯ И ООС

            РАДОСТИНА ТОДОРОВА

Позиция: старши учител

Завършил: ШУ- Шумен

Специалности: Биология и химия

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

            МИЛЕНА БОГДАНОВА

Позиция: старши учител

Завършил: ВТУ- В.Търново

Специалности: История и география

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

            МИЛЕНА СТЕФАНОВА

Позиция: старши учител

Завършил: ПУ- Пловдив

Специалности: Физика, математика, информатика и информационни технологии

ФИЛОСОФСКИ ЦИКЪЛ

            ВАЛЕНТИНА ВЪЛЧЕВА

Позиция: старши учител

Завършил: СУ- Пловдив

Специалности: Философия

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

            МИЛЕНА СТЕФАНОВА

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

            ЗОРНИЦА БАРЪМОВА

УЧИТЕЛИ ПО СПЕЦИАЛНИ ПРЕДМЕТИ

КРАСИМИРА КУМАНОВА

Позиция: старши учител

Завършил: НСА-София

Специалности: Физическа култура

МАРИЯНА ВЕЛЕВА

Позиция: старши учител

Завършил: НСА-София

Специалности: Физическа култура

УЧИТЕЛИ ПО СПОРТНА ПОДГОТОВКА:

БОРБА КЛАСИЧЕСКИ СТИЛ – СК ПО БОРБА „БЕРОЕ”

            ПЕТЪР МАНЕВ

Позиция: старши учител

Завършил: НСА-София

Специалности: Физическа култура

            СТОЯН БАЛТАДЖИЕВ

Позиция: старши учител

Завършил: НСА-София

Специалности: Физическо възпитание

БОРБА СВОБОДЕН СТИЛ– СК ПО БОРБА „БЕРОЕ”

            ДИАН ДИНЧЕВ

Позиция: учител

Завършил: НСА-София

Специалности: Спорт

            ДИМО ХРИСТОВ

Позиция: старши учител

Завършил: НСА-София

Специалности: Физическо възпитание

            ПЕТЪР ХАЛХУЛОВ

Позиция: старши учител

Завършил: ВУ-Москва

Специалности: Физическа култура и спорт

ДЖУДО - СК ПО ДЖУДО И САМБО „НЕДЬО РАНЧЕВ”

            ХРИСТО ЛАЗАРОВ

Позиция: старши учител

Завършил: НСА-София

Специалности: Физическа култура

            РУМЕН СТОЙЧЕВ

Позиция:  учител

Завършил: НСА-София

Специалности: Спорт

АКРОБАТИКА И БАТУТ-КСБА  „ДОБРИ КОСТИН”

            МАРИАНА МАКУЛОВА

Позиция: старши учител

Завършил: НСА-София

Специалности: Физическо възпитание

ЛЕКА АТЛЕТИКА-СК „БЕРОЕ”

            СОФИЯ СЪБЕВА

Позиция: старши учител

Завършил: НСА-София

Специалности: Физическо възпитание

ПЛУВАНЕ-СКП „ТРАЯНА”

            СТЕФАН ВАЧЕВ

Позиция: учител

Завършил: НСА-София

Специалности: Физическо възпитание

СКП „БЕРОЕ”

 ДИАНА ПЕТРОВА

Позиция: учител

Завършил: НСА-София

Специалности: Физическо възпитание

ФУТБОЛ

ПФК „БЕРОЕ”

            СТЕЛИЯН ПОПЧЕВ

Позиция:  учител

Завършил: НСА-София

Специалности: Физическо възпитание

            АТАНАС РИБАРСКИ

Позиция: учител

Завършил: НСА-София

Специалности: Физическо възпитание

            АТАНАС ДИМИТРОВ

Позиция: учител

Завършил: НСА-София

Специалности: Физическо възпитание

ФК „ ВЕРЕЯ”

РОСЕН ТОНЕВ

Позиция:  учител

Завършил: ТрУ-Ст.Загора, НСА

Специалности: Агрономство, Спортна подготовка

РАДИ СТАЙКОВ

Позиция: учител

Завършил: ВТУ-г. В.Търново

Специалности: Българска филология

Сертификат от БФС-треньо по футбол

КОНЕН СПОРТ-ККС „ГЕН.ВЛАДИМИР СТОЙЧЕВ” 

РАДОСТИНА ДРАГИЕВА

Позиция:  учител

Завършил: НСА-София

Специалности: Спорт за високи постижения

СПОРТНА ГИМНАСТИКА

ИРИНА РУНЯШКА

 Позиция: старши учител

Завършил: НСА-София

Специалности: Физическо възпитание

РЪКОВОДИТЕЛ НАПРАВЛЕНИЕ ИКТ

            инж.КРАСИМИРА ТАНЕВА

Позиция: ръководител направление „Информационни и комуникационни технологии“

Завършил: ТУ-София

Специалности: Компютърни системи

МЕДИЦИНСКИ ФЕЛДШЕР

            ВЕЛИЧКА МАРИНОВА

           

           

Нагоре